KẾ HOẠCH TUẦN 30 - NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

   TRƯỜNG TH QUY KỲ

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021)

 

1. Kế hoạch trọng tâm:

- Duy trì các nề nếp dạy học. Thực hiện Chương trình tuần 30.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch.

2. Lịch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

 

THỨ HAI

12/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

- Tham gia bồi dưỡng công tác thi đua-khen thưởng (ngày 12; 13/4/2021)

GV-HS

Đ/c H.Yến

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

- Tham gia bồi dưỡng công tác thi đua-khen thưởng

GV-HS

Đ/c H.Yến

 

THỨ BA

13/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

- Tham gia bồi dưỡng công tác thi đua-khen thưởng

GV-HS

Đ/c H.Yến

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

- Tham gia bồi dưỡng công tác thi đua-khen thưởng

GV-HS

Đ/c H.Yến

 

THỨ TƯ

14/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

THỨ NĂM

15/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

- Dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết ĐH XIII của Đảng (15; 16/4/2021)

GV-HS

Đ/c Mến

 

C

- Sinh hoạt chuyên môn tổ/khối

GV toàn trường

 

THỨ SÁU

16/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

 

Quy Kỳ, ngày 11  tháng 4  năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ma Thị Hồng Yến

 
       

 

Tác giả: Ma Thị Hồng Yến
Nguồn: thquyky.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 80
Tháng 05 : 664
Năm 2021 : 17.393