KẾ HOẠCH TUẦN 29 - NĂM HỌC 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

   TRƯỜNG TH QUY KỲ

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021)

 

1. Kế hoạch trọng tâm:

- Duy trì các nề nếp dạy học. Thực hiện Chương trình tuần 29.

- Tham gia các lớp tập huấn theo kế hoạch của PGDĐT.

2. Lịch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Tổ chức thực hiện

 

THỨ HAI

05/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

THỨ BA

06/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

THỨ TƯ

07/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

THỨ NĂM

08/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Họp chi bộ + Họp HĐSP

GV toàn trường

 

THỨ SÁU

09/4

S

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

C

- Dạy học theo kế hoạch

GV-HS

 

Nơi nhận:

- BGH (chỉ đạo);

- GV, NV (T/h);

- Đăng Website;

- Lưu: VT.

 

Quy Kỳ, ngày 04 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ma Thị Hồng Yến

 
       

 

 

 

 

Tác giả: Ma Thị Hồng Yến
Nguồn: thquyky.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 80
Tháng 05 : 664
Năm 2021 : 17.393