Ảnh "Ngày hội đọc sách" năm học 2020-2021

Xếp hạng:

Chiều ngày 29/5/2021 trường TH Quy Kỳ tổ chức "Ngày hội đọc sách" năm học 2020-2021.