Đảng viên dự Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII

Xếp hạng:

Ngày 20/ 4 / 2021 toàn bộ đảng viên chi bộ tiểu học Quy Kỳ tham dự hội nghị quán triệt, học tập, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, do Đảng bộ xã Quy Kỳ tổ chức tại UBND xã Quy Kỳ.